SogM – Skoleelever og Medvirkning

For english version, please scroll down

Gjennom Undervisningsbygg Oslo KFs (UBF) deltakelse i det interregionale samarbeidsprosjektet REBUS, reisen til en bedre skole (januar 2010-juli 2013), er det utviklet en modell for medvirkning fra brukerne av skolen – først og fremst elever, men også fra lærere og de ansatte i administrasjonen. REBUS-modellen er senere evaluert og videreutviklet i UBF slik at den skal kunne være best mulig egnet for bruk i Osloskolene. To eller tre skoler (ulike alderstrinn) vil i løpet av skoleåret 2014-2015 delta i et SogM-prosjekt. Les mer om REBUS-prosjektet her.

Kari Bjørka Hodneland er engasjert av Undervisningsbygg Oslo KF som arkitekturfaglig konsulent (arkitekturpedagog) i prosjektet.

 SogM Midtstuen skole

Elever fra 8. og 9. klassene deltar. Kari Bjørka Hodneland har ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring. Prosjektet vil være avsluttet i juni måned 2015

Midtstuen Skole, Oslo Kommune.
Midtstuen Skole, Oslo Kommune.

Midtstuen skole har ca 450 elever og 32 lærere. Den ble bygget i 1988, og ligger inntil ”Markagrensen” i bydel Vestre Aker.

midtstuen elevtegninger
Elevtegninger fra Midtstuen Skole

 

 

Ullevålsveien Skole, Oslo Kommune.
Ullevålsveien Skole, Oslo Kommune.

SogM Ullevålsveien skole

Ullevålsveien skole har elever både på barne- og ungdomstrinnet. Kari Bjørka Hodneland har ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av prosjektet med ungdomsskoleelevene. Prosjektet vil være avsluttet i juni måned 2015.

Ullevålsveien skole ligger i Bolteløkka Alle og har en mer enn hundre år lang historie (1898).

Skolen har 52 elever, 40 av disse går i ungdomsskolen.

 

***

SogM

SogM in Norwegian stands for Skoleelever og Medvirkning (Schoolchildren and Participation). SogM (2014-2015) is a pilot-project initiated by the Municipal Undertaking for Educational Buildings and Property in Oslo (Undervisningsbygg Oslo KF). Deriving from the REBUS-project (link to further reading about REBUS here), a model for participation from the users of the school – particularly the children – was designed. The model has been further refined to be “tailor made” for use in primary and secondary schools in Oslo. Kari Bjørka Hodneland is engaged as an architectural educationalist in SogM at Midtstuen School (secondary school) and for the same age groups at Ullevålsveien School.