Barnas dag 20/11 – EU setter medvirkning på agendaen

Den 20. november er Barnas dag – eller International Childrens day – og EU markerte i år dette ved å inkludere 18 barn og unge i en debatt i EU-parlamentet. Årets markering var 28årsdagen til FN-konvensjonen om barns rettigheter.

Les mer om dette hos Child in the City – Eurpean Network Child Friendly Cities – her