Golden Cubes Awards

UIA er the International Union of Architects, og Architecture and Children er UIAs Built Environment Education Network.

Golden Cubes Awards er en pris for gode prosjekter om barn og arkitektur, og deles ut hvert tredje år. Prisene deles ut i fire ulike kategorier:

  • Skole, i alle aldersgrupper fra førskole til vidergående
  • Institutsjon, muséer, universiter, høyskoler, gallerier, stiftelser etc
  • Trykte media, for eksempel bøker, tidskrifter, andra papirbaserte læremidler eller spill
  • Audiovisuelle media, for eksempel video, film, dataprogram, apper, websider mm

Det er Sveriges Arkitekter og ARKiS (Arkitketur i skolen), som er en arbeidsgruppe innenfor Sveriges Arkitekter, som inviterer de nordiske landene til å delta i Golden Cubes Awards. Sveriges Arkitekter vil ta hånd om danske og norske nominasjoner og sende dem til den internasjonale uttagningen. Hvert land deltar separat. Sveriges Arkitekter fungerer som et sentralt forvaltningsorgan.

Hvis vi får dette til i Norge, håper man selvsagt at vi selv tar over nominasjonene neste gang (som altså er om tre år). I Finland har man fått dette til.

Kari Bjørka Hodneland, Form&Arkitektur as. Arkitekturpedagog, Dr.ing, er av ARKiS utnevnt til deres ambassadør for norske nominasjoner til Golden Cubes Awards 2017.

For mer inforrmasjon, se

https://www.arkitekt.se/golden-cubes-awards/

Deadline for alle forslag til nominasjon med ferdig utfylte skjemaer er 24. februar 2017