Hva gjør Form&Arkitektur

F&A tilbyr tjenester innenfor områdene

  • Rådgiving til kommunale etater, skoler, arkitekter, byggherrer med prosjekter som har barn og unge som viktige brukere, og til ulike bransjeorganisasjoner
  • Prosjektledelse i tverrfaglige grupper
  • Kurs for lærere og andre brukere av modellen (MIABE Plus)
  • Foredrag og forelesninger

Firmaet Form&Arkitektur AS er en videreføring av virksomhet etablert i 1993. Org. Nr. 930 923 036

Adresse: Postboks 68, Slemdal N – 0710 Oslo. Tlf. +47 9572 1234 kari@formark.no

logo formark kvadratisk mørkere