Ungt Entreprenørskap

Daglig leder Kari Bjørka Hodneland i Form&Arkitektur as har i flere år vært i ulike juryer på Entreprenørskapsmessen. Hun bidrar også som veileder for Ungt Entreprenørskap, en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Link til Ungt Entreprenørskap her.

Aktiviteter i Ungt Entreprenørskap:

2014:

Venture Cafe (uformell veiledning av ungdomsbedrifter). Link til arrangementet her.

Kari Bjørka Hodneland fikk være med på å veilede en gruppe jenter fra Foss VGS som hadde idéen til et regntrekk for vesker, konseptet DryPal.

Kule-produkter-_image_carousel
DryPal på Entreprenørskapsmessen 2014.

Nå har idéen blitt realisert. Les om gründerjentene fra Foss VGS og deres idé her.

bilde 5
Fra Venture Cafe

 

2014 jurymedlem, ”beste utstilling”, Entreprenørskapsmessen for Oslo.

2013: jurymedlem, Entreprenørskapsmessen for Oslo (ungdomsbedrifter/UB).

2013: Venture Cafe (uformell veiledning av ungdomsbedrifter).

Vårt lokalsamfunn

Kari Bjørka Hodneland har også deltatt i opplæringen for gjennomføring av prosjektet ”Vårt Lokalsamfunn”. Vårt lokalsamfunn er et program for 4.klassetrinnet og er godt forankret i den generelle politiske satsingen på entreprenørskap i utdanningen og i Læreplan for kunnskapsløftet, LK-06. programmet gir elevene større forståelse for hva et lokalsamfunn er, og hvordan det fungerer. Elevene får prøve seg som beslutningstagere, og får ”designe” et lite samfunn med bygninger og andre elementer de selv mener er nødvendige i et lokalsamfunn.