Omtale

  • Omtale av prosjektet Små stygge steder i boken Uutstilling_som_formtstilling som form av Aud Dalseg, Orfeus Publishing 2013. ISBN 9788293140269.

 

  • Avhandlingen Room for Children’s Participation? Reflections on Communicative Practice in an Educational Context er anmeldt av John Forester, Professor, Director of Graduate Studies, Department of City & Regional Planning Cornell University, U.S.A. i tidsskriftet Nordisk Arkitekturforskning nr. 3-2008.

“We have started with the children’s perception of their built environment and arrived at a richer sense of their being democratic citizens: attentive to public places, responsive to signs of deterioration, responsible for calling upon public authorities for action. Integrating increased environmental awareness with citizenship education”. John Forester, Professor, Director of Graduate Studies, Department of City&Regional Planning Cornell University, USA i sin anmeldelse av Kari Bjørka Hodnelands doktorgradsavhandling.

  • Presentasjon av avhandlingen Room for Children’s Participation? Reflections on Communicative Practice in an Educational Context i tidsskriftet Form nr 1-2008.
  • Scottish Arts Council: Culture, Creativity and Citizenship in scottish2Scotland (2002) her er prosjektet ”forskjønnelsen av de små, offentlige uterom” omtalt som eksempler på god praksis for å oppnå demokratisk medborgerskap.

 

 

  • Miljøverndepartementet, Råd og eksempler/Sentrumsutvikling. I kapitlet Forebygging av kriminalitet og hærverk er det vist til prosjektet Forskjønnelsen av de små, offentlige uterom. (2000).
  • Omtale av prosjektet “Arkitektur i skolen” i Arkitektur i Norge: Norsk Arkitektmuseums årbok 1995, s.16 i kapittelet “Et år har gått” av Ulf Grønvold. ISBN: 82-7039-037-2.

 

Pris

Rusken-prisen i gull, Oslo kommune 1998 for Form&Arkitektur Kari Bjørka Hodnelands arbeide for barn og unge i prosjektet Forskjønnelse av de små stygge stedene som var et delprosjekt i satsingen Tryggere By.


Utdanning – PraksisPublikasjonerNettverk