Praksis

Kari Bjørka Hodneland og Form&Arkitektur er for tiden engasjert av Urbanium AS – en av landets ledende boligutviklere med erfaring fra sentrumstransformasjon og kvartalsutbygginger. Tidligere praksis omfatter blant annet en årrekke med bistand til Undervisningsbygg Oslo KF, et kommunalt selskap som eier og drifter skolene i Oslo. I perioden 2009-2013 var hun rådgiver for det nordiske samarbeidsprosjektet REBUS, reisen til en bedre skole. Hun har siden da vært tilknyttet UBF i forbindelse med prosjektet SogM, Skoleelever og Medvirkning. Les om SogM her.

Kari Bjørka Hodneland har arbeidet deltid som prosjektmedarbeider i den liberale tankesmien Civita (se Civita.no)

Hun har tidligere yrkeserfaring fra blant annet Miljøverndepartementet, planavdelingen, Platou Arkitekter og Oslo Montessoriskole.

UtdanningPublikasjonerNettverkOmtale