Publikasjoner

 •  Room for Children’s Participation? Reflections onavhandlingen room for childrenDr.ing.avhandling 31, Arkitektur-og designhøgskolen I Oslo ISBN 13 978 547 1212 3 (275 s.). Link til publisering på nett her.

 

 • Rebus – Reisen til en bedre skole. Guideline. 2012. rebus_no-260x310ISBN: 978-82-303-2132-4Link til publisering på nett her. Den fins også publisert på engelsk her.

 

 

 • Elevmedvirkning gjennom økt bevisstgjøring om 9788245012729
  de byggede omgivelsene i Demokratisk medborgerskap i skolen. 2012 (Kjell Lars Berge og Janicke Heldal Stray (red.)) ISBN: 978-82-450-1272-9.

 

 • Valg i alle retninger, artikkel av Kari Bjørka Hodneland publisert på Minerva-nett 19.juli 2011. Link til artikkelen her.
 • Bruk av MIABE-metode for å fremme barn og unges medvirkning i nærmiljøet i Modeller for barns medvirkning – en eksempelsamling. 2009 (Nordisk Minsterråd/Nordisk Råd, Nordisk markering av 20-årsdagen for FNs barnekonvensjon). ISBN 978-92-893-19393
 • Conversation as a Tool for development of new Knowledge? Reporting from the Field i DesignDialog – Design- og fagdidaktiske utfordringer (p. 70-79) Høgskolen i Oslo Avedeling for estetiske fag. 2006 Ed. LM Nielsen og I. Digranes.
 • Design for Children’s Participation? Nordic Design Research Conference 2005. Ikke publisert paper.
 • Ta tak i gamle hus. Idèhefte for skoler. Fortidsminneforeningen 2002
 • Forskjønnelsen av de små, stygge stedene. Det offentlige rom som pedagogisk verktøy. Idèhefte for grunnskolen med hovedvekt på mellomtrinnet (Sammen med Jorunn Christoffersen) Oslo kommune. 1998
 • Forskjønnelsen av de små, stygge stedene. Tidsskriftet Form Nr. 1 1998
 • Kapitlene: Huset, Rommet, Byggematerialer og byggeteknikker, Hustyper og stilarter, Tema-og prosjektarbeid (innerom-og uterom), Lag en utstilling i Kom inn! Kom ut! lærebok i kunst- og håndverk for 5.klasse. 1997 ISBN 82-7522-079-3
 • Lys og rom i Lyse sider, lærebok i kunst- og håndverk for 6.klasse.1997 ISBN 82-7522-086-6
 • Våre bygde omgivelser før og nå i 2D, 3D, SE DET!, lærebok i kunst- og håndverk for 8. klasse. 1997 ISBN 82-7522-082-3
 • Læreveiledninger til de tre bøkene (ISBN 82-7522-081-5, 82-7522-088-2,og 82-7522-085-8)
 • Slemdalprosjektet, Form og arkitektur – tverrfaglig prosjektarbeid i grunnskolen. Tidsskriftet Form nr. 1 1996
 • Tettstedprosjekt Råholt. Tidsskriftet Form nr. 4-5 1996
 • Kampen om bybildet. Rundtom Lokalhistorie fra Drammen. Nr. 4, 1996

 

Utdanning – PraksisNettverkOmtale