Fanene i Oslo-skolen

For english version, please scroll down

I et samarbeid mellom Kari Bjørka Hodneland, billedkunstner og kunsthistoriker Line Helen Danielsen, samt Undervisningsbygg Oslo KF (UBF),  ble det våren 2014 gjort et pilotprosjekt for å dokumentere fanene i Oslo-skolen i forbindelse med Grunnlovsjubileet 1814-2014.

Hver 17. mai kan vi se Osloskolens faner i barnetoget. Fanene forteller både skolenes, lokalmiljøets og landets historie. Dette kommer fram gjennom tekst, motiv og fargevalg.

bilde 1.JPG (500x301)
Faner i Oslo-skolen: Fra venstre Fagerborg Skoles gamle fane fra etter 2.verdenskrig, i midten Fagerborg Skoles fane laget i 1945, og til høyre Marienlyst Skoles fane fra 1953.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Kulturetaten og Norsk Institutt for Kulturminneforskning, NIKU, har UBF gjennomgått og registrert det aller meste av den kunsten som hører inn under sistnevntes forvaltningsansvar. UBF ønsker å levendegjøre kunsten som finnes i skolene, slik som malerier, skulpturer osv. Skolefanene blir nå en del av dette arbeidet, og i forbindelse med Grunnlovsjubileet 1814-2014 la Undervisningsbygg ut de 14 første skolene på sin hjemmeside. Les mer om saken her.

***

School Banners

All schools in Oslo have a banner particularly made for the schoolchildren’s parade on the 17th of May, the Constitutional Day. A registration of some, initiated by the Municipal Undertaking for Educational Buildings and Property in Oslo, was carried out to celebrate the 200th anniversary of the Norwegian Constitution (1814-2014).The school banners represent a rich local as well as a national history in motives, materials and text.