Råholtprosjektet 1995-96

For English version, please scroll down

Råholt er et tettsted i Eidsvoll kommune. Kort om bakgrunnen for prosjektet: Fortetting er en overordnet norsk politikk for by- og tettstedsutvikling som lett kan komme i konflikt med barn og unges interesser. Akershus fylkeskommune ønsket å bruke Råholt som eksempel på utvikling både av stedsanalyseapparatet og en mer helhetlig planlegging fordi Råholt, etter at ny hovedflyplass for Oslo (Gardermoen) stod ferdig i 1998, ville bli en stasjon på Gardermobanen. (Stasjonen heter nå Eidsvoll verk, men ligger på Råholt).

På Råholt ungdomsskole stilte rektor elevene dette spørsmålet: ”Hva skal til for at jeg skal bli på Råholt?”. Tittelen avspeiler godt uroen for hva som ville skje på stedet i forbindelse med fortetting, tilflytting og ikke minst, kort reisetid til Oslo sentrum. Prosjektet involverte både barnehager, barneskole og ungdomsskole. Form&Arkitektur hadde ansvaret for ungdomsskolen.

råholt 3råholt 9råholt 4

”Som dere ser, er det ikke mange fine steder ungdommen kan være på Råholt. For det meste er det utenfor butikker og kiosker. Derfor har vi blant annet laget forslag til både park og ungdomshus”. Hanna. Råholt Ungdomsskole i foredrag.
”Som dere ser, er det ikke mange fine steder ungdommen kan være på Råholt. For det meste er det utenfor butikker og kiosker. Derfor har vi blant annet laget forslag til både park og ungdomshus”.
Hanna. Råholt Ungdomsskole i foredrag.

***

The Råholt Project’

In 1998 Oslo’s new airport was opened at Gardermoen. Construction of a new railway track from the city of Oslo also included an extended network of stations in the area north of the airport, one of which was Eidsvoll Verk, near the centre of Råholt. Following this it was expected that pressure for further development in the area would increase and the Akerhus County Administration therefore wished to use Råholt as an example of holistic planning and analysis.

The school headmaster at Råholt ungdomsskole (lower secondary school) was concerned about the future short distance to Oslo by train and how it this might possibly affect the pupil’s life and attitude to their place of origin. The challenging question asked pinpointed the main issue of the approach: “What would it take to make the youngsters stay in Råholt?”

The project took place within the school year 1995-96.