REBUS i bilder

biled m kari 2
Kari Bjørka Hodneland på Øraker skole i REBUS-prosjektet.
bilde øraker skole 7redigert
Notater fra elevene.
bilde øraker skole 2redigert
Elev som presenterer sin skisse ved REBUS Øraker skole.
bilde øraker skole 1redigert
Elevskisse for biblioteket Øraker Skole.
bilde øraker skole 5redigert
Elevskisse modell i papir.
bilde øraker skole 3redigert
Kari Bjørka Hodneland på Øraker skole i REBUS-prosjektet.
bilde øraker skole 4 utsnittredigert
Notater fra elevene.