Slemdalprosjektet

For English version, please scroll down

Prosjektet ble gjennomført i skoleåret 1993-94 og het opprinnelig ”En innføring i kvalitativ bevissthet (estetikk) med utgangspunkt i stedets egenart. Arkitektur og omgivelser på stedet Slemdal i Oslo”. Elever (12-14 år) fra Oslo Montessoriskole deltok. Stedet Slemdal er typisk for mange av Oslos små steder, tilsynelatende tilfeldig i sin utforming, mangelfullt vedlikeholdt og er et stoppested på T-banens linje 1. Som elevene sa, dette kunne vært hvor som helst! Noen av elevene ønsket å endre designet av ulike gatemøbler og skilt på butikkenes fasader, andre ønsket å arbeide med en endring av området rundt kiosken, og her fikk de hjelp fra studenter ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Prosjektet ble utstilt på skolen og i Norsk Forms Galleri Falsen.

web_7
”Vi er lei av uferdige greier og manglende vedlikehold. Hvorfor reparerer ingen?” 6.klassing OMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

div form ark 9 div form ark 8

***

The Slemdal Project

The Slemdal Project took place during the school year of 1993-94 and had a rather lengthy title: “An Introduction to Qualitative Awareness Making Use of the Local Identity as Point of Departure. Architecture and Environment in the Place Slemdal, Oslo”. Pupils from Oslo Montessori School, aged 12-14, participated. Slemdal is a typical suburban area, haphazardly planned and rather poorly maintained, and the children claimed the place might have been anywhere.

Some of the participating youngsters wished for a complete change in venue for the newspaper kiosk as well a new design for the shelter for people waiting for the tram. Some students from the Oslo School of Architecture assisted in the process.

20140225_173231  SKMBT_C65214022618020-120140225_16241920140225_162127