Små stygge steder

Forskjønnelse av de små stygge stedene

For english version, please scroll down

Det offentlige uterom som pedagogisk verktøy.

”For å få parkeringsplassen til å bli finere trenger vi noen som kan ta vekk tagg og vi trenger blomster i fine farver” elev i 3. klasse, Bygdøy skole

Stikkord: barn og unge, vandalisme, tryggere by, bedre nærmiljø, samarbeide med ulike kommunale etater, medvirkning.

små stygge tegning
Oversiktstegning av elev ved Lakkegata skole.

Prosjektnavnet ble straks forkortet av elevene til ”de små, stygge stedene”, og har senere bare blitt omtalt som dette. Prosjektet har vært vist i en rekke land under navnet the Small Ugly Places. Til sammen 250 elever ved Lakkegata, Bygdøy, Grünerløkka, Gamlebyen og Sagene skole deltok (i prosjektet) som var et samarbeide mellom Oslo kommune, byrådslederens avdeling og Form&Arkitektur. Form&Arkitektur var ansvarlig for ide og faglig gjennomføring.

småstyggesteder 1

småstyggesteder 3

småstyggesteder 2småstyggesteder 4

For Oslo kommune er opprustning, renhold og forebyggende arbeid blant barn og unge en sentral strategi i innsatsen for en tryggere og triveligere by. Barn og unge synes dessverre å være aktive i vandalisering av byen, og det er derfor viktig å engasjere nettopp disse i arbeidet for et bedre nærmiljø. I kontakt med ulike kommunale etater som har ansvaret for det offentlige rom, skulle elevene arbeide med tiltak både når det gjaldt design/utforming og vedlikehold av det offentlige rom i skolens nærmiljø.

små stygge 1 flyer utstilling
Forside katalog fra utstillingen “Forskjønnelse av de små stygge stedene” ved Rådhusgalleriet i Oslo 1997.

Prosjektet ble stilt ut i Oslo Rådhus, Rådhusgalleriet, og har også vært vist i The Lighthouse, Skottlands senter for by, arkitektur og design i forbindelse med ”Glasgow 1999, UK City of Architecture and Design”.

 

små stygge steder dører 12små stygge steder dører 11små stygge steder dører 10små stygge steder dører 9

små stygge steder dører 8små stygge steder dører 7små stygge steder dører 5små stygge steder dører 4små stygge steder dører 3

små stygge steder dører 6små stygge steder dører 2små stygge steder dører 1

 

***

Small Ugly Places

“Embellishment of the Small Ugly Places” (1996-97) was the formal title of a project which aimed at making use of the small public places in a practical-educational context. The project title was soon abbreviated by the children to just “Small Ugly Places”. Knowledge of the details of the local environment and identification of public places in need for improvement were used as a basis of the participating schoolchildren’s work. The schoolchildren were also encouraged to present new ideas for the design of street furniture. The children should, in contact with municipal agencies, report lack of maintenance in these places to help fight decline and thus assist in making the urban environment more safe and pleasant for all users. The project was part of the Oslo Municipality’s ongoing “Safer City” initiative. The 5th grades in six inner city primary schools participated. In the years 1998-2001 this pilot project was made a more permanent initiative, given different names.

For further reading, please see the chapter “Tell the Story” in the doctoral thesis “Room for Children’s participation”.